Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS
Container Icon

Một thời đã qua, những kỉ niệm ấy mình luôn giữ trong lòng


Đã lâu lắm rồi mình không còn nhận được những tin nhắn yêu thương.
Những kỉ niệm về một thời ta đã yêu nhau
Đầu tiên, ngta làm mình rất bất  ngờ : 
“Hjhj..c nek.neu that su co tc joj v..thj hay puoc vao cuoc doj of v.neu k thj c dug puoc vao nha c.v k mun dau kho them lan nao nau au..vso kam gjax do lam uj.hjx...v so cu nhu z waj thj tc of v dah cho c  se tag len..v so c k that log thj v...hjx.du tin c nhug v van faj noj.c hju kam jax of v chu?”
Rồi sau đó:
“H dog y’ lam pan gaj of a”
Những ngày quen nhau, hp cũng thật nhiều:
Mình chỉ lưu lại một trong những giây phút hạnh phúc nhất:
06:47 06/07/212: Hjhj
06:53 06/07/212: Dag nam
06:53 06/07/212: Nek
06:54 06/07/212: Hjhj
06:55 06/07/212: C nay
06:57 06/07/212: Hk seo hjt.hj
06:59 06/07/212: Hjhj
07:01 06/07/212: Suog hk?
07:03 06/07/212: Hjhj
07:05 06/07/212: Ke t ak
07:07 06/07/212: Get hem
07:08 06/07/212: Dj thj chua
07:11 06/07/212: Ưkm.v daj ak
Hjx.v mak te
Oa oa oa
C j kj
C uj v de dt nay o nha cho 3v dt v pj hu uj
Aj pit
Thj nt jt laj thuj
Z seo
Troj
V hk co tjn au ma mua.hjx
Hjx
Njn ak
V dua dt cho 3 ak,

14:21 10/07/2012:  Trua sao k ngu ha?
14:25 10/07/2012:  Muj len fb koj ne
14:33 10/07/2012:  Get hk
14:35 10/07/2012:  Dj hc paj ak
14:36 10/07/2012:  K cho
14:37 10/07/2012:  Riet roj nt lan nao kung pop uj lam z do ha?
14:39 10/07/2012:  Lan nao kug z het do..sag jo may lan roj
14:41 10/07/2012:  Rjet roj nt cho t chj de z thoj do
Mình chỉ còn giữ dc  bao nhiêu đó thôi. đó là những kỷ niệm ngọt ngào của mình!  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận